Η ανέγερση του Δημ Σχολείου μας

Published on Friday, 10 February 2017

Η ανάγκη της ανοικοδομήσεως του διδακτηρίου ,γινόταν βίωμα καθημερινό των μαθητών του σχολείου.Με την κατάλληλη δε επίδραση και του σχολείου ματαμφυτεύθηκε η ανάγκη αυτή και καλλιεργήθηκε και στους γονείς.

Ετσι με πρωτοβουλία της σχολικής επιτροπής (Αθαν.Ι.Ρούλια-Κωνστ.Αποστολόπουλος ) και της Εκκλ. Επιτροπής(Παπαριστείδης Πολίτης-Ευθ.Ι.Ρούλιας-Δημητρ.Μ.Παπαπαναγιώτου ) συγκεντρώθηκαν στις 10 Μαρτίου του 1952 όλοι οι χωριανοί με τα μεταφορικά τους  μέσα στο προαύλιο του διδακτηρίου για να συμβάλουν στην ανοικοδόμησή του . Η ατμόσφαιρα ελάμβανε πανηγυρικό χαρακτήρα .Με πρωτοστάτες τους τεχνίτες όλους του χωριού,τους χωριανούς να προσκομίζουν με τα μεταφορικά τους μέσα τα απαιτούμενα υλικά οικοδομής και τους μαθητές στα διαλείμματα  να κουβαλούν νερό απο την Κατέρω για να ξεδιψάσουν τους εργαζόμενους,σε  ατμόσφαιρα επαναλαμβάνω ,πανηγυρική,σε μια μέρα επανοικοδόμησαν τους τοίχους του σχολείου.

Το απόγευμα της επομένης Κυριακής όλοι οι χωριανοί επίσης-εξύλευσαν και μετέφεραν την απαραίτητη ξυλεία για την κατασκευή της σκεπής,που έγινε τις επόμενες μέρες.

Η δε αποπεράτωση της κατασκευής του διδακτηρίου έγινε με δαπάνες της Εκκλησίας,στην οποία ανήκε το διδακτ ήριο και με οικονομική προσφορά των  τέκνων του χωριού 1) Ηρακλή.Ι. Παπαπαναγιώτου και 2) james Papas-Δημητρίου Παπαπαναγιώτου που διαβιούσαν ο μεν πρώτος στον Καναδά και ο δεύτερος στις Η.Πολιτείες. Για την ευγενική αυτή ανταπόκριση συντάχθηκε και απεστάλη σχετική Πράξη ευχαριστιών και ευγνωμοσύνης τησ Σχ. Εφορίας

Ο δε αείμνηστος Ηρακλής Παπαπαναγιώτου μας έστειλε αμέσως μετά και χρήματα με τα οποία αγοράσαμε και το ραδιόφωνο (μαγάλο απόκτημα για την εποχή εκείνη που δεν υπήρχε ούτε στοιχειώδης τηλεφωνική σύνδεση).Και βέβαια,απο το πανάκριβο και πολυτελές τότε ραδιόφωνο ERRES  ,παρακολουθούσαν οι μαθητές τότε του χωριού την προγραμματισμένη γι αυτούς εκπομπή της « Θείας  Λένας »,εκτός άλλων. Τούτο δεν ασκούσε μικρή εκπαιδευτική επίδραση στα παιδιά την εποχή εκείνη. Αισθανόμαστε δε ευγνωμοσύνη αιώνια προς αυτά τα φιλοπάτριδα,ευγενή και ήδη αείμνηστα τέκνα του Οινοχωρίου,για τη δύσκολη αυτή στιγμή έσπευσαν να προσθέσουν την προσφορά τους στην προσφορά συνχωριανών τους και συνετέλεσαν στην αποπεράτωση του ναού της παιδείας,της μικρής γενέτειρας Πατρίδας τους.  

 Το σχολείο έπαψε να λειτουργεί το έτος 1970. Στην συνέχεια με πρωτοβουλία και δαπάνες  του Συλλόγου Οινοχωριτών και του Κ .Συμβουλίου έγινε επέκταση και ανακαίνιση του κτηρίου. Σήμερα είναι το Πολ. Κέντρο του χωριού και στεγάζει το Κοινοτικό  Γραφείο.

 Κείμενο απο το βιβλίο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ,

Hits: 126
www.000webhost.com