o Σύλλογος Οινοχωριτών Παρνασσίδος

Published on Wednesday, 25 January 2017

O Σύλλογος   Οινοχωριτών ιδρύθη στις αρχές της ιστουρουμένης 50ετίας απο τον    αείμνηστο δικηγόρο και συμβολαιογράφο Παναγιώτη Κ Παπαπαναγιώτου στην Αθήνα.Στο Δ.Σ αυτού  υπηρέτησαν κατά περιόδους πολλοί αξιόλογοι νέοι τους οποίους χαρακτήριζε η ακατάσχετη ορμή« προς δράσιν» για την πρόοδο του χωριού και τον εκσυχρονισμό αυτού.

Αναφέρουμε.1)Τον Κωνστ.Απ.Ρούλια,2)Τον Γεώργ.Β .Πουρνάρα,3)Τον Δήμο Αθ.Σόλια,4)Τον Ηλ.Δ. Κασβη,5)Τον Ιωάννη Σ. Παπαπαναγιώτου(κ.λ.π.)

 Ο Σύλλογος ,κατά την διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εν γένει πρόοδο του χωριού.Η λεπτομερειακή αναφορά στη συμβολή του αυτή απαιτεί σελίδες πολλές.Τούτο δεν είναι εφικτό όπως είναι ευνόητο.Γι αυτό θα γίνει περιληπτική αναφορά στο έργο του.

α. Συνεργάστηκε σε όλα τα θέματα με το Κοινοτικό Συμβούλιο και συνέλαβε στην επίλυση πολλών προβλημάτων.

β.Προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για την εγκατάσταση στον μεγάλης εκτάσεως εκκλησιαστικό αγρό,που ευρίσκεται στο κέντρο του χωριού,γηπέδου  καλαθοσφαίρισης (με την συνεργασία του αείμμνηστου προέδρου Ν. Αγριτέλη)οργανώσεως,« παιδικής χαράς», και την τοποθέτηση καταλλήλου κρουνού ύδατος, Κεφαλοβρύσου,για να δροσίζει τους διαβάτες.

γ. Ανακαίνισε και προεξέτεινε το διδακτήριο ,στο οποίο εγκαταστάθηκε βιβλιοθήκη και που έκτοτε αποτελεί  το Πνευματικό Κέντρο του χωριού το άλλοτε δε γραφείο του διδακτηρίου χρησιμοποιείται ακόμα ως Κοινοτικό γραφείο

δ. Με την έγκριση της Μητροπόλεως,όπως άλλωστε έγιναν και οι προηγούμενες εργασίες,στον Εκκλησιαστικό αγρό,ο Σύλλογος ανέλαβε την πρωτοβουλία της αντικαταστάσεως του παλαιού μεγάλου Ι Ναού της Θεοτόκου με τον υπάρχοντα σήμερα ομώνυμο.

ε .Με όλους τους άλλους παράγοντες του χωριού,ιδιαιτέρως όμως ο Σύλλογος,προέβη σε έντονες και άκαμπτες διαμαρτυρίες σχετικές με την καταστροφή των εκτάσεων από τις εταιρείες της εξορύξεως των βωξιτών κ. λ. π. και ιδιαιτέρως σχετικές με την καταστροφή και τον « καταποντισμό» της περιοχής του εξωκλησίου του Αγίου Αθανασίου.

στ.Συνεργαζόμενος με τους άλλους παράγοντες ,ιδίως με τους Εκκλησιαστικούς και τους Κοινοτικούς,συνέβαλε στον προγραμματισμό και στην κατασκευή του ήδη λειτουργούντος ξενώνα «Δρυόπη».

ζ.Οργανώνει διαρκώς συγκεντρώσεις και τις δέουσες εκδηλώσεις, κατά τις διάφορες θρησκευτικές,εθνικές και κοινωνικές εορτές με ανάλογες ομιλίες.

η.Προβάλλει τα γεγονότα του χωριού,όλες τις πτυχές της ζωής του, την πολιτιστική ανάπτυξη με την εφημερίδα«ΤΟ ΟΙΝΟΧΩΡΙ» που εκδίδετε ανελλιπώς ως σήμερα με τις ακάματες φροντίδες του Προέδρου αυτού κ.Γεωργίου Πουρνάρα.

Θα συμπεράνουμε,περατώνοντας την παράγραφο,ότι το έργο του Συλλόγου αυτού χαρακτηρίζεται ως πολύπτυχο και πολυσήμαντο.

Το σημερινό Δ Σ του Συλλόγου είναι.

Πρόεδρος   . Σταύρος Ι Παπαπαναγιώτου .

Αντιπρόεδρος. Μαρσούλα Αποστολοπούλου

Γραμματέας. Σπυριδούλα Παπαπαναγιώτου

Ταμίας.  Χρόνης  Μούτσης

Μέλος Σταύρος. Α .Παπαπαναγιώτου

Kείμενο απο το βιβλίο του Σ Πολίτη η Ιστορία του Οινοχωρίου

 

Hits: 122
www.000webhost.com