Η πρωτη οργανωση Γεωργ/κου Συλλογου

  • Edit
Published on Friday, 13 January 2017

Από τις αρχές της 10ετίας του 1910,είχε τοποθετηθεί στο χωριό διδάσκαλος ο Κώστας Π Παπαπαναγιώτου,υιός του ιερέως Π Παπαπαναγιώτου,ο οποίος είχεν αρχίσει τη σταδιοδρομία του στην Αμφισσα,όπου υπηρέτησεν επί πολλά έτη. Μετετέθη στην Κουκουβίστα και τέλος στη γενέτηρα.

Υπήρξεν ισχυρή προσωπικότητα,εγνώριζε τα προβλήματα του χωριού του.Γι αυτό ο ιερεύς Παπαπιστείδης Σ Πολίτης τον επέλεξε αμέσως ως μέλος του Εκκλ. Συμβουλίου της ενορίας.

Αλλωστε ο εν λόγω διδάσκαλος, ως τέκνον ιερέως,που επεσκίαζε την πορεία του χωριού και αποτελούσε τη μόνη ελπίδα των κατοίκων του στις κρίσιμες στιγμέςτης ζωής τους,αν και είχε διοριστεί ως διδάσκαλος και υπηρετούσε στην Αμφισσα,δεν έπαυσε να έχει συνεχεί επαφή με τους χωριανούς του,να τρέφει ζείδωρη αγάπη προς αυτούς και να καταβάλλει προσπάθειες εξυψώσεως των κοινωνικών συναισθημάτων της ηθικής,της αλληλοβοηθείας,της ανόδου εν γένει του πολιτιστικού επιπέδου αυτών.

Συνέλαβε δε με τη φιλοσοφική του σκέψη και την ευρεία πνευματική του συγκρότηση την ιδέα οργανώσεως « Γεωργοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανω Κάνιανης».

Το καταστατικό υπέγραψαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του χωριού την 25 Νοεμβρίου 1910,ημέραν της εορτής της Πολιούχου και Προστάτιδος του χωρίου Αγίας Αικατερίνης.Εξελέγει δε πρόεδρος ο ίδιος,αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, ταμίας ο Αθανάσιος Πουρνάρας και μέλη ο Αυγέρης Δ. Σόλιας,ο Απόστολος Σταθόπουλος, ο Ευθύμιος Ι Ρούλιας,ο Ιωάννης Κασβής,ο Δημήτρης Λιμάζης,ο Δημήτριος Ζ .Ζαχαρόπουλος και ο Παναγιώτης Χ. Πουρνάρας.

Ο Σύλλογος ήταν μια « ασφαλιστική εταιρεία» ζημιών των περιουσιακών στοιχείων των μελών και κλοπών,που ήσαν συχνά φαινόμενα της εποχής εκείνης.

Το Συμβούλιο είχε πάσης φύσεως αρμοδιότητες προς διευθέτηση και επίλυση όλων των μεταξύ των μελών αναφυομένων προβλημάτων.Συνέβαλλε δε και στην επίλυση και άλλων προβλημάτων του χωριού,προβλημάτων του «γεροντάτου» συντάσσοντας σχετικά πρακτικά και τηρούντος τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Αυτοκαταργήθηκε μετά απο τέσσερα χρόνια.Ο Παναγ.Κ Παπαπαναγιώτου,βασιζόμενος προφανώς σε στοιχεία του διασωθέντος αρχείου του Συλλόγου,αφού ιστορεί λεπτομερώς τα του Συλλόγου σε ομιλία του που όπως αναφέραμε ,δημοσιεύτηκε στο « Οινοχώρι» φύλλο 22, έτος 1997,τελειώνει ως  εξής «… λειτούργησε υποδειγματικά, ρύθμιζε όλες τις  ζημιώσεις ,δημιούργησε δίκαιο ,πειθάρχησε κατά ένα τρόπο εκείνον που ήθελε να κάνει ζημιά,αφού ήξερε ότι θα αποζημιωθεί απο την εισφορά στο Σύλλογο και γενικά,ήταν ένας ασφαλιστικός οργανισμός,σαν πρόδρομος των σημερινών ασφαλιστικών εταιριών,που έδωσε αποζημίωση σε πολλούς κατοίκους που έπαθαν ζημιές.

Κείμενο απο το βιβλίο του Σ Πολιτη   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ.

 

 

www.000webhost.com